BIP
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koronowie z filią w Bydgoszczy

img
Witaj na stronie
Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koronowie z filią
w Bydgoszczy


Aktualności

Szanowni Państwo!
Informujemy, że podobnie jak do tej pory, również w okresie trwania ferii zimowych, specjaliści
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie z filią w Bydgoszczy,
poza stałą formą pomocy, udzielają także telefonicznych porad w ramach dodatkowego wsparcia.
Z pomocy telefonicznej można korzystać codziennie w godzinach:

14.00-16.00 (pn.-czw.),
10.30-13.30 w piątki.
Telefon kontaktowy:
☎️ 504-246-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Życzenia

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia - dla wszystkich, na ten świąteczny czas oraz na cały nadchodzący rok - oczywiście dużo zdrowia, ale także dużo spokoju, życzliwości, zrozumienia, cierpliwości, uśmiechu na każdy dzień, pogody ducha, wiary w lepsze jutro, wytrwałości mimo drogi pod wiatr, poczucia bezpieczeństwa i bycia kochanym!
Tego wszystkiego oraz spełnienia wszystkich marzeń
życzą pracownicy PPPP w Koronowie z filią w Bydgoszczy!Szanowni Państwo.
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wznawiamy naszą działalność w trybie stacjonarnym w zakresie prowadzonych diagnoz.
W pierwszej kolejności planowane są diagnozy na potrzeby Zespołów Orzekających Poradni oraz badania gotowości szkolnej. Spotkania w Poradni będą umawiane indywidualnie telefonicznie.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i pracowników  prosimy, aby bezwzględnie stosować się do następujących zasad:
1.    Na diagnozę należy przybyć do poradni punktualnie, aby uniknąć ryzyka kontaktowania się z większą ilością osób.
2.    Prosi się o przybycie do poradni bezpośrednio z domu.Na diagnozę przybywamy ze zdrowym dzieckiem.
3.    Rodzic/opiekun prawny również musi być bez objawów chorobowych.
4.    Przed wyjazdem do poradni należy zmierzyć sobie i dziecku temperaturę.
5.    Jeśli wynik jest  nieprawidłowy niezwłocznie informujemy telefonicznie poradnię
w celu zmiany terminu diagnozy.
6.    Należy wyposażyć dziecko i siebie w niezbędne materiały i przybory zgodnie
z instrukcją uzyskaną telefonicznie z poradni w tym: maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, ołówek, długopis, chusteczki higieniczne jednorazowe, wodę do picia
w butelce jednorazowego użycia lub w bidonie oraz opcjonalnie w okulary, aparaty słuchowe.
7.    Do poradni z dzieckiem może wejść tylko jedno z rodziców/opiekunów prawnych.
8.    W miarę możliwości rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko poza poradnią.
9.    Dodatkowa dokumentacja dostarczana do poradni (w miarę możliwości) powinna być już skserowana.
10.    Do poradni rodzic/opiekun prawny może wejść jedynie w maseczce ochronnej
i jednorazowych rękawiczkach.
11.    Dziecko/uczeń może wejść do poradni w rękawiczkach jednorazowych dopasowanych do wielkości dłoni i w maseczce jednorazowej jeśli stan zdrowia mu na to pozwala.
12.    Przed wejściem do poradni będzie mierzona temperatura dziecku /uczniowi/ rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
13.    W przypadku nieprawidłowego wyniku diagnoza zostanie odwołana.
14.    Klienci są zobowiązani do odkażenia rąk płynem dezynfekującym, który znajduje się
w poczekalni.
15.    Odkażanie rąk odbywa się pod nadzorem pracownika poradni.
16.    Klienci poradni są zobowiązani do dostosowania się do wszystkich instrukcji uzyskanych od pracowników poradni.

                                                 Informacja

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 


ulotka

ulotka

ulotka
W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.


jak myć ręce

więcej informacji na stronach: 

MEN, MZ, GIS


O nas

Klikając w poniższy link możesz dowiedzieć się więcej o historii placówki, misji, terenie działania, przeczytać wykaz kadry, zadania.Zobacz także ofertę terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i wczesnego wspomagania.


Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Powiatu Bydgoskiego


Druki do pobrania

                       
Druki Koronowo Druki filia

Wniosek o poradę/konsultację

Wniosek o poradę/konsultację
Wniosek o wydanie opinii Wniosek o wydanie opinii
Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek o wydanie orzeczenia

Zaświadczenie lekarskie- zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Zaświadczenie lekarskie- nauczanie indywidualne
Zaświadczenie lekarskie- kształcenie specjalne
Zaświadczenie lekarskie- wczesne wspomaganie rozwoju
Karta badania okulistycznego


Opinia o uczniu -nauczanie indywidualne
Opinia o uczniu -zindywidualizowana ścieżka
Zgoda na przeprowadzenie badań przesiewowych
Wniosek o przekazanie dokumentacji

Zgłoszenie do Poradni


Kontakt


Koronowo filia w Bydgoszczy :

86-010 Koronowo
ul. Szosa Kotomierska 3
( wejście od szczytu budynku)

tel/fax 52 382 22 74

piętro III
pokój 311 (sekretariat)

pppkoronowo@gmail.com

sekretariat czynny:
poniedziałek   7:30 - 16:00
wtorek     7:30 - 15:30
środa    7:30 - 15:30
czwartek   7:30 - 16:30
piątek    7:30 - 14:00

mapa dojazdu

85-082 Bydgoszcz
ul. Zygmunta Augusta 14
(vis a vis Dworca Głównego PKP)

tel/fax 52 584 14 71


piętro IV
pokój 401 (sekretariat)

poradnia.filia@gmail.com

sekretariat czynny:
poniedziałek   7:15 - 15:30
wtorek     7:00 - 15:30
środa    7:15 - 15:30
czwartek   7:15 - 15:30
piątek    7:15 - 14:00

mapa dojazdu
www.000webhost.com